Zásady ochrany osobních údajů

Pokud jste návštěvníkem tohoto blogu nebo odběratelem newsletteru, poskytujete mně své osobní údaje, já vaše údaje zpracovávám a odpovídám za jejich bezpečné uložení. Garantuji, že vaše údaje dostatečně chráním a podřizuji se požadavkům Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Neprodávám žádný produkt, nejste tedy mými zákazníky, ale návštěvníky mého blogu. V budoucnu ale prodej produktů souvisejících s tématikou těchto stránek nevylučuji, a proto tento dokument obsahuje i zásady a práva zákazníků, pro případ, že se jimi v budoucnu stanete.

Správce osobních údajů

Jako provozovatel webových stránek www.vitekuplotny.cz jsem správcem osobních údajů já, tedy Vít Dvořák, email info@vitekuplotny.cz, kontaktní formulář najdete zde.

Jaké údaje zpracovávám a proč

Vaše osobní údaje zpracovávám především proto, abych vám mohl poskytovat co nejkvalitnější obsah a předávat vám jej zdarma. Jednotlivé důvody zpracování:

E-mailové kampaně a newslettery

  • Jste čtenářem

E-mailem vám posílám novinky tohoto webu, k jejichž odběru jste se přihlásili. Zpracovávám vaši e-mailovou adresu, sleduji, na co klikáte v e-mailu a jaké typy e-mailů ode mě otevíráte, a to za účelem lepšího výběru obsahu, který by vás mohl zajímat. Váš kontaktní údaj z mojí databáze vymažu, pokud se ze zasílání dalších e-mailů, resp. newsletterů odhlásíte.

  • Jste soutěžícím

Pokud se účastníte nějaké mnou vyhlášené soutěže, zpracovávám vaši e-mailovou adresu pouze za účelem kontaktování v případě výhry. Po skončení soutěže váš kontaktní údaj z mojí databáze vymažu, pokud mně explicitně nepotvrdíte souhlas se zasíláním dalších e-mailů.

  • Jste zákazníkem

Zpracovávám vaši e-mailovou adresu, sleduji, na co klikáte v e-mailu a jaké typy e-mailů ode mě otevíráte za účelem přímého marketingu – zasílání obchodního sdělení. Pokud jste mým zákazníkem, zasílám vám novinky z důvodu oprávněného zájmu, který u vás důvodně předpokládám. Váš kontaktní údaj z mojí databáze vymažu, pokud se ze zasílání dalších e-mailů odhlásíte.

Poskytování služeb, plnění obchodní smlouvy a vedení účetnictví

Pokud jste mým zákazníkem, zpracovávám z důvodu plnění smlouvy (například zaslání přihlašovacích informací do online kurzu, zanesení do účetnictví) následující vaše osobní údaje: fakturační údaje a e-mailová adresa.

Osobní údaje zpracovávám po dobu trvání vašeho souhlasu, nejdéle však 10 let od udělení souhlasu nebo poslední objednávky.

Předávání osobních údajů třetím osobám

Vaše údaje třetím osobám nepředávám a pokud výjimečně ano, pak výhradně s vaším předchozím souhlasem.

Abych mohl měřit, jak se vám na mém blogu líbí, kde trávíte nejvíce času a kam klikáte, používám další poskytovatele služeb pro určité zpracovatelské operace. Jsou to

  • Google – Google Analytics pomocí měřícího kódu
  • Facebook – FB Pixel pomocí měřícího kódu

Jak mě můžete kontaktovat

Ať už na mě máte jakoukoliv otázku nebo požadavek, můžete mě kontaktovat prostřednictvím

  • kontaktního formuláře umístěného zde
  • na e-mailové adrese info@vitekuplotny.cz
  • připojením komentáře pod některým z článků mého blogu.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše data jsou u mě v bezpečí. Přijal jsem technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu, a zabezpečují vaše osobní údaje v souladu s článkem 32 GDPR.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte zákonem daná práva. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu info@vitekuplotny.cz

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám do 30 dnů konkrétně zodpovím, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, případně pokud se domníváte, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Vaším dalším právem je právo na výmaz, tedy být zapomenut. Pokud si to budete přát, vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.

V některých případech jsem vázán zákonnou povinností, například musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat e-mailem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu rád, pokud své podezření nejdřív zkonzultujete se mnou.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s články či nabídkami vám zasílám, jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám e-maily jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Jsem povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu také vaše údaje žádné jiné třetí straně nevydám.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 5. října 2018.

Vít Dvořák

provozovatel webu www.vitekuplotny.cz