Zásady použití webu

Autorská práva

Kompletní textový i obrazový obsah tohoto webu je chráněn platným autorským právem a předpisy o ochranných známkách. Veškerý obsah těchto webových stránek je bez předchozího výslovného písemného souhlasu jeho provozovatele zakázáno jakkoliv kopírovat, rozšiřovat a používat jinak, než pro osobní potřebu a pro účely výhradně neziskové. Tento zákaz se týká i případné úpravy receptů či fotografií a jejich publikace na jiných webech, šíření v jiných médiích nebo jakoukoli jinou formou, a to ani při uvedení zdroje. Jediným majitelem autorských práv tohoto webu je jeho provozovatel a autor Vít Dvořák, při jakýchkoli dotazech jej můžete kontaktovat zde.

Zásady diskuze

Komentáře, jejichž autoři nedodrží zásady kultivované diskuze, budou bez upozornění a sdělování důvodů vymazány. Nepřípustné jsou v rámci komentářů také jakákoli reklamní sdělení včetně propagace jiných webových stránek, zveřejňování zákonem chráněných osobních údajů a sdělení porušující práva jednotlivců na soukromí. Provozovatel stránek si vyhrazuje právo autorovi komentáře, který tyto zásady porušil nebo jehož komentáře vyhodnotí jako jinak nevhodné, přidávání dalších komentářů neumožnit. Názory čtenářů nevyjadřují stanovisko provozovatele těchto stránek, který za jejich obsah nenese odpovědnost.

Případná škoda vzniklá využitím obsahu webu

Používání a využití obsahu tohoto webu je na vlastní riziko každého jeho návštěvníka. Provozovatel tohoto webu neodpovídá za případné finanční, hmotné či zdravotní škody, a to přímé i nepřímé, které použití uveřejněných receptů či využití jiného obsahu tohoto webu může způsobit.